Dette e-postskjemaet kan bare benyttes fra Itpays sine servere

Se på http://www.itpays.no/?page=mailform for eksempler på hvordan du setter opp HTML-skjemaer som fungerer mot vår e-posttjeneste.